ANDIMIZ

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE

1933 yılının 23 Nisan Çocuk Bayramı idi O, heyecanla Çankaya köşküne geldiği vakit, Atatürk’ ün yanında bana bir kâğıt uzattı ve şunları anlatmaya başladı ‘ Sabahleyin ilk bayramlaşmayı kızlarımla yaptım Onlara bir şeyler söylemek istediğim vakit, bir and meydana çıktı İşte Cumhuriyetimizin 23 Nisan çocuklarına armağanı’ dedi:

Türküm, doğruyum, çalışkanım Yasam küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir Ülküm, yükselmek, ileri gitmektir Varlığım Türk varlığına armağan olsun

Bu sözler, Türk çocukları tarafından o yıldan beri tekrarlanmaktadır Vatanperver Dr Reşit Galip, evvelâ bir baba olarak bu hisleri duymuş; sonra da Millî Eğitim Bakanı olarak okul çocuklarına bu andı içirmişti”

Millî Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu 10 Mayıs 1933 tarih ve 101 sayı kararı ile bu “ Öğrenci Andı” nı, idealist Millî Eğitim Bakanının belirttiği şekilde uygulamaya koymuştur

Talim Terbiye Kurulunun bu kararına göre, öğrencilerin her gün tekrar edeceği “ Öğrenci Andı” ile ilgili olarak Millî Eğitim Bakanlığı, metni bu yazımızın sonuna alınan 18 Mayıs 1933 tarih ve 1749/42 sayılı genelgeyi yayımlamıştır “ Öğrenci Andı” nın amacı ve söylenirken nelere dikkat edilmesi gerektiği bu genelgede açıklanmıştır

29 Ağustos 1972 tarih ve 14291 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ilkokullar yönetmeliğinin 78 Maddesinde “ Öğrenci Andı” na aşağıdaki son bölüm eklenmiştir

“ Türküm, doğruyum, çalışkanım; yasam, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir Ülküm yükselmek, ileri gitmektir Varlığım Türk varlığına armağan olsun

Ey bu günümüzü sağlayan, Ulu Atatürk; açtığın yolda, kurduğun ülküde, gösterdiğin amaçta hiç durmadan yürüyeceğime ant içerim

Ne mutlu Türküm diyene”

“ Öğrenci Andı” nın bugün söylenmekte olan metni, Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisinin Ekim 1997 tarih 2481 sayısında yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 10 Maddesiyle belirlenmiştir Bu maddeye göre ilköğretim okulunda öğrenciler, her gün dersler başlamadan önce öğretmenlerin gözetiminde topluca aşağıdaki “ Öğrenci Andı” nı söylüyorlar

“ Türküm, doğruyum, çalışkanım

İlkem, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir

Ülküm; yükselmek, ileri gitmektir

Ey Büyük Atatürk! Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime and içerim

Varlığım, Türk varlığına armağan olsun

Ne Mutlu Türküm Diyene! ”

SONUÇ

İlköğretim okullarında öğrencilerin, her gün dersler başlamadan önce öğretmenlerin gözetiminde topluca söyledikleri “ Öğrenci Andı” nın amacı, anlamı ve öğrencilere nasıl kavratılacağı, metni aşağıya alınan 18 Mayıs 1933 tarih ve 1749/42 sayılı Bakanlık genelgesinde çok güzel açıklanmıştır Her öğretmenin ve her okul yöneticisinin bu emri dikkatle okuması ve uygulaması gerekir

Öğrenci andında yer alan her sözde ve anlamında Türk Millî Eğitiminin amacının özü vardır And’ da geçen her sözün ve ettikleri yeminin anlamı öğrencilere iyi kavratılmalı Öğrenciler, okul içinde ve okul dışındaki hayatlarında, her sabah söyledikleri and’ a göre hareket ederek “ doğru” ve “ çalışkan” olmalı Küçükleri korumalı Büyükleri saymalı Yurdunu ve milletini özünden çok sevmeli Yükselmeyi ve ileri gitmeyi “ ülkü” edinmeli Atatürk’ ün açtığı yolda, gösterdiği hedefe durmadan yürümelidir Yeri gelince varlığını, Türk varlığına armağan edebilmelidir

Öğrencilerin okul içinde ve okul dışındaki davranışları, AND’ da söyledikleri sözlere ve ettiği yemine uygun olmalıdır

ÖĞRENCİLERİN HER GÜN TEKRAR EDECEĞİ “ AND”

(Günümüz Türkçesine Uyarlanmış Şekli)

Sayı: 1749/42 1851933

İlkokullarda her sınıfta her gün ilk derse girildiği zaman çocukların hep birlikte “Türküm, doğruyum, çalışkanım, yasam küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, budunumu (milletimi) özümden çok sevmektir Ülküm yükselmek, ileri gitmektir Varlığım Türk varlığına armağan olsun” and’ını söylemelerinin kural kabul edilmesi uygun görülmüştür

1 Her öğretmen bu and’ ı bulunduğu sınıfta tahtaya yazacak ve öğrencilerin defterlerine yazdıracaktır Öğrencilerin bu and’ ı doğru olarak defterine geçirdikleri kontrol edilecektir

2 Öğretmen and’ ı, ifade ettiği fikirleri, birer birer çocukların zihin seviyelerine uygun şekilde canlı ve cazip bir dille anlatacak, çocukların and’ ın anlamını iyice kavramalarına dikkat edecek, andda çocukların anlamadığı hiçbir nokta kalmamasına önem verecektir And’ da geçen (Türklük, doğruluk, çalışkanlık, yasa, küçükleri korumak, büyükleri saymak, yurdu, budunu (milletini) özünden çok sevmek, ülkü, yükselmek, ileri gitmek, varlığımızın Türk varlığına armağan olması) gibi ifade ve fikirleri çocukların iyice anlamalarına çalışacaktır

3 Öğretmen öğrencinin bu fikirleri ve ifadeleri iyice anlayıp anlamadıklarını emin olmak üzere, her ifade ve fikir hakkında çocuklara çeşitli sorular sorarak, bu ifadeleri yerli yerinde kullanıp kullanmadıklarını anlamak için öğrenciye cümleler kurduracaktır

4 Çocukların bu andı anlamadan değil, ifade etmek istediği düşünce ve duyguların iyice anlamlarını kavrayarak, onları bütün benlikleriyle duyarak ve candan benimseyerek söylemelerine dikkat olunacaktır

5 Öğrenciye bu and ayakta ve hep birden söyletilecek, öğretmende öğrencilerin karşısında ayakta durarak onlarla birlikte söyleyecektir

6 Bu andı söylerken öğrencinin saygısız bir durum almamasına, dürüst ve ciddî durmasına öğretmen dikkat edecektir

7 Çocuklar, candan duydukları ve zaman geçtikçe anlamını daha derin bir biçimde anlayacakları asil ve yüksek duygular ifade eden bu andı sevinç ve yüksek arzu ve ilgiyle tekrar ederken millî bir görevi yaptıklarının bilincinde olmalıdır

Bütün Türk çocuklarının, vicdanlarında yaşatmalarını önemli gördüğüm bu inancı, öğrencilerin yalnız dilinde bırakmayarak hayatlarının her evresinde izlenmesi gerekli bir hayat kuralı olarak kabul etmeleri için bütün meslektaşlarımın ellerinden gelen çabayı göstereceklerine inandığımı bildirir, başarılar dilerim

İbrahim Necati GÜNAY