Türkiye Körler Federasyonu Nereden Gelip Nereye Gidiyor? - Eyüp DOĞAN

Sevgili Okurlar;

Türkiye Körler Federasyonu nereden geliyor nereye gidiyor yazı dizimin sonuncusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. 2008 yılı Haziranında yapılacak olan Olağan Genel Kuruluna yani Hasan Tatar döneminin biteceği Genel Kurula başkan adayı belirlenmesi bakımından Altı Nokta Körler Derneği Genel Merkezi bütün şubelerine federasyon başkan adaylığı başvuru ilanını yapmıştır. yazılı olarak sadece Halil Köseler tarafından adaylık  başvurusunda bulunulmuştur. Ancak Halil köselerin başkan adaylığı Altı Nokta Körler Derneği başkanlar kurulunda onay görmemiş adaylık başvurusu olmayan Suha Sağlam şube başkanlarınca Federasyon Başkanlığına önerilmiş onun adaylığı kabul etmemesi üzerine yönetim kurulunca yetkilendirilen komisyon tarafından Emin Demirci başkan adayı olarak gösterilmiştir. Bu teklife bütün dernekler sıcak bakmış, Emin Demircinin adaylığı da kesinleşmiştir. Daha sonra tüzük değişikliğinin yetiştirilemeyeceği gerekçesiyle 2008 Haziranında yapılacak Genel Kurul 21–22 Aralık 2008 tarihine ertelenmiştir. Kasım 2010 tarihinde yapılan Altınokta Körler Derneği Olağanüstü Genel Kurulundan sonra söz konusu komisyon genişletilmiş ve şu üyelerden oluşmuştur.

Avukat Suha Sağlam, Avukat Turhan İçli, Avukat Hasan Tatar, Avukat Fermani Kurtel ve Halil Köseler. Bu komisyon Emin Demirci’nin başkan adaylığını yeniden onaylamıştır.

Başkan adayı Emin Demirci genel kurul öncesi yönetim kurulu listesi üzerinde gerekli hazırlıkları yapmamış, alel acele genel kurul esnasında bugünkü yönetim kurulu listesini oluşturmuştur. Yönetim Kurulu üyelerini kötülemek değil amacım.

Değerli okurlar;

Kendi deyimiyle 24 yıl Türkiye Körler Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliği ve 2.kez de başkanlığa seçildiğini ifade eden sayın emin Demirciyle bir görüşme esnasında bana arkadaşım ben çalışmayı çok severim, tembellikten hoşlanmam, hele uyumsuz insanlarla yola gitmek benim için çok zordur, uyum içinde olursak çok büyük başarılara ortak imzalar atabiliriz şeklinde bir sohbetimiz olmuştu. Konuşmalarıma cevap veren Emin Demirci: Tabi, bu federasyon ne senin ne benim ne de Yönetim Kurulunun. Altı tane derneğin ve onbinlerce görme engellinin üst kuruluşudur. Bu yolda beraber koşmak için geldik demişti. Ne yazık ki; söylediği gibi bir çalışma sürdürme imkanı olmadı. Göreve başladıktan kısa bir süre sonra eğitimden sorumlu başkan yardımcısı Şule Hanımla bir kırgınlık olmuş ve birbuçuk ay kadar da bu kırgınlık sürmüştür. Nihayetinde devreye giren bazı arkadaşlarımız bu kırgınlığın önlenmesi için girişimlerde bulunmuşlar ve kırgınlığı ortadan kaldırmışlardır.

İkinci sıkıntı yılların emektarı olan Altı Nokta Körler Derneğinde üstün çalışmalarıyla tanınan Genel Sekreter Muharrem Kalıpçıyla başlamıştır. Muharrem Kalıpçı da yukarıda benim kendimi ifade ettiğim gibi çalışmayı seven, uyumlu olmaya da çok özen gösteren bir kişiliğe sahiptir. Sayın Başkan bu arkadaşımızla da uyumlu olamamış onu istifa etmeğe mecbur bırakmıştır. Kalıpçının istifasından sonra yerine Yönetim Kurulu üyelerinden Mustafa Tektaşlı 30 Mayıs 2009 tarihinde Genel Sekreterliğe atanmıştır. Bu Genel Sekreterimizin halen imza sirküsü yoktur ve bu şekilde de görevini sürdürmektedir. Uygar Görme Engelliler Derneğinden genel saymanlığa atanan Hasan Sayyıdanın istifası üzerine yerine 5.12.2009 tarihinde Altı Noktadan Muhammet Alemdar da Genel Saymanlığa atanmıştır. Muhammet Alemdar’ın imza sirküsü de 3.2.2010 tarihinde çıkartılmış, yani 3 ay imza sirküsüz bir saymanla çalışılmıştır.

Sevgili Okurlar; gelelim istihdamdan sorumlu başkan yardımcısı olarak benim bir buçuk yıllık plan hedeflerindeki çalışmalar doğrultusunda yaşanan olaylara.

1–657 sayılı Devlet Memurları Yasası gereğince uygulanan yönetmelikte ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca uygulanan yönetmeliklerde yaşı 35’i bulan sınavlarda en az 70 puan alan sakatlık dereceleri de % 70 in üzerinde olanlara öncelik tanınması bakımından çalışmaların yapılması.

2-Sağlık Bakanlığının uygulamakta olduğu sağlık kurulu yönetmeliğinde  ‘’üniversiteyi bitiren, engellilere alanları ile ilgili çalışamaz ibaresinin yer almaması ve vücut fonksiyon kaybının kaldırılarak sakatlık derecesi uygulamalarına geçilmesi ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.

 3–5378 sayılı Özürlüler Yasasının 13.maddesinde yer alan, iş ve meslek analizleriyle ilgili çalışmaların yapılması.

4-İhtiyaç duyulması halinde, engellilerin istihdamıyla ilgili panel, konferans sempozyum gibi çalışmaların yapılması.

5-Alanımla ilgili İstihdam komisyonunun kurulması bağlı derneklerden bu komisyona temsilci istenmesi için çalışmalar.

6-Kör ve az görenler için çok programlı bir meslek lisesinin açılmasıyla ilgili araştırmalar, özel eğitim ve rehberlik danışma hizmetleri genel müdürlüğü nezdinde bu konuyla ilgili gerekli girişimlerin yapılmasıyla ilgili çalışmalar.

 7-Bu çalışmalarla ilgili diğer yürütme kurulu üyeleriyle kolektif çalışmalar yapılacak karşılıklı destek alış verişlerine önem verilecektir diyerek özetlediğim 1,5 yıllık çalışma plan hedefimi böylece sundum.

Çalışma hedeflerim arasında bulunan mesleki teknik eğitim, istihdam ve rehabilitasyon konulu kongreyle ilgili olarak Başkan Emin Demirci’nin garip yaklaşımını sizlerin takdirlerine sunmak istiyorum. Gönderilen bildiri sayısı dikkate alındığında değerlendirme kurulu kongrenin iki gün yapılmasının yeterli olacağına karar vermiş, Düzenleme kurulunun bu görüşünü kabul etmeyen Sayın Demirci 3 gün olacak diye dayatmıştır. Ankara Angora Hotel İşletme Müdürlüğü ile benim de 2 gün ısrarıma rağmen 3 günlük bir kongre yapılması anlaşması Başkanın zorlamasıyla yapılmıştır. Günlük 6.500 TL’ye anlaşmamız nedeniyle 2 günde 13.000 TL ödememiz gerekirken otele 6.500 TL fazla ödenerek toplam 19.500 TL ödenmiştir.

Haziran ayının 3 ve 4’ünde kongre bitmiş 5’inde başkanlar kurulu toplantısı yapılmıştır. Aynı gün Sayın Demirci getirin Altı Noktalıları otelde yesin içsin yatsınlar diye bir de bonkörlük yapmıştır. Yapılan söz konusu fazla ödeme umurunda bile olmamıştır. 2 gün dolu dolu devam eden bu kongrenin kapanış konuşmasında Sayın Başkan bir tek kelimeyle katılımcılara ve bana bir teşekkür etmekten bile uzak kalmıştır.

Değerli Okurlar;

Bir örgütün itibarının kamuoyunda yükselmesi, uygun çalışması ve başarılara imza atması o örgütün başında bulunan en fazla Başkanın özel gayret ve çabalarıyla oluşur. Yürütme Kurulu üyelerinin çalışmaları geçen sayılarımızda bahsettiğim Turhan İçli ve Ahmet Cantürk gibi iyi koordine yeteneklerine bağlıdır. Sayın Demirci gibi, Yürütme Kurulu üyeleriyle sürekli kavga eden tartışan itişen bir başkanın başarılı olması asla mümkün değildir.

İstanbul’dan Ankara’ya gelen Emin Demirci yine İstanbul’da ikamet eden dönemin başkanı Ahmet Cantürk gibi disiplinli çalışmaktan uzak kalmış, Altı Nokta Körler Derneğinin lokalinden dışarı çıkamamıştır.

Günlerce Ankara’da kaldığı halde öğleden sonra 3’e 4’e kadar lokallerde vakit geçiren başkan akşamın dört buçuk beşinde yani mesainin bitimine doğru federasyona çalışmaya gelmiştir. Gelmiş de ne yapmıştır. Yaptığı hiçbir şey olmamıştır. ama zaman zaman personeli fazla mesai adı altında akşamın 7-8!ine kadar tutmuş hiçbir iş yapmadığı gibi taahhütlerde bulunduğu bu personellere fazla mesai ödememiş ve öğlen yemeklerini de vermemiştir. Keşke federasyon lehine çalışmalar yapsa da mesai de verse çok güzel olur Ama nerdeeee?

Özel ve tüzel işlerini birbirine karıştıran, personele zaman zaman bağırıp çağıran tehtid eden, yürütme kurulu ile iyi geçinemeyen, kendisinin randevu verdiği görüşmelere gelen bazı kişilerle görüşme yapmadığı gibi bir de defolun gidin dercesine tavırlar takınması, personelden ricada bulunan o kişilerin ricası başkana iletildiğinde ileten personeli de ayrı bir şekilde son derece rencide etmiştir. Bürokratik ilişkileri ve iyi diyalogları olmayan kendisini hükümdar gibi hisseden bir başkan olur mu?

Federasyondaki evrakların, bilgilerin, belgelerin karman çorman olmasından, kesin hesap bilânçosunun, faaliyet raporunun hazırlanmamasından 16 Temmuz 2010 tarihinde yapılacak genel kurul Sayın Başkanın sayesinde yapılamamış, 3 ay zarfında yapılmak üzere de Yönetim Kurulu ve Başkanlar Kurulu kararıyla ertelenmek zorunda kalınmıştır. 7.8.2010 tarihindeki Yönetim Kurulu ve Başkanlar Kurulu toplantısında yapılan eleştirilere de son derece duyarsız kalmıştır.

Sonuç olarak; Türkiye Görme Engelliler Derneğinin federasyon tüzük değişikliği yapılarak dönemin başkanı ve yönetim kurulu üyelerine cezai müeyyideleri uygulanması önerisine kısmen katılıyorum. Katıldığım öneri şu şekilde olmalıdır. Zamanında yapılamayan genel kurulun ertelenmesine sebep olan başkanın ve ertelenmesini isteyen Yönetim Kurulu üyelerine cezai müeyyide uygulanmalıdır. Benim ilave önerim ise Türkiye Körler Federasyonunun başkanı genel kuruldan değil yönetim kurulundan seçilmelidir. Çünkü genel kuruldan seçilen başkan kendisini kraldan daha kralcı gibi görebilmektedir. Böylesi bir başkanın değiştirilmesi mümkün olmadığından tüzük değişikliği yapılarak başkan yönetim kurulu tarafından seçilmelidir. 9 Ekim 18.Olağan genel Kurul bütün derneklere ve körlük camiasına hayırlı olsun. Emin Demircinin Kraldan fazla kralcılığı son bulsun. Bir daha bunun gibi federasyon başkanı başa gelmesin. Yazımı sizlerle paylaştığım için mutluyum. Gelecek sayılarda başka konularda buluşmak üzere esen kalın sevgili okurlar.