Kendi Kendine İngilizce Öğrenme (120 Ders) – Halil KÖSELER

AÇIKLAMA

Merhaba, Ben ingilizce öğretmeni Halil Köseler. 25 yıl ingilizce öğretmenliği yaptım. Kendi kendine sıfırdan ingilizce öğrenmek isteyenlere yardımcı olmak için büyük emeklerle çok sayıda sesli dersler hazırladım. Dersleri dinlemeye başladığınızda her kelimeyi, her cümleyi kolayca anlayabildiğinizi fark edeceksiniz. Çünkü, daha önce karşılaşmadığınız özel bir anlatım yöntemi uygulanmıştır. Dersleri kolaydan zora doğru hazırladım. Bu nedenle her dersi atlamadan sırayla yazılı notlar tutarak çalıştığınız takdirde iyi düzeyde bir ingilizce öğrenebileceğinizi belirtmek isterim. Öğrendiklerinizi pratik konuşmaya dönüştürebilmeniz için ingilizce bilen arkadaşlarınızla yada yabancılarla konuşma olanakları yaratmanız gerekiyor. Yüzme yüzerek, konuşma da konuşarak geliştirilebilir unutmayın. Bu dersleri: www.halilkoseler.com web adresinde de bulabilirsiniz. İngilizce öğrenmek isteyen herkese başarılar diliyorum.

Görme Özürlüler İçin Yabancı Dil Eğitimi

Günümüzde yabancı dil belmenin önemi giderek artmakta, hatta bir yabancı dil bile yeterli görülmemektedir. Yabancı dil görme özürlüler için farklı bir öneme sahiptir.

İyi bir düzeyde yabancı dil bilen görme özürlü turistik otellerde, bankalarda, noterlerde, adliyelerde, tercüme bürolarında, yurt dışı bağlantılı ticari şirketlerde, radyo, televizyon, gazete ve dergilerde iş bulabilme olanağına sahip olurlar. Konferans tercümanlığı yapabilirler. Özel kurslar verebilirler. Kitap tercüme edebilirler. Ancak, görme özürlüler için böylesine önemli bir istihdam alanı maalesef bugüne kadar yeterince ciddiye alınmamıştır.

Yabancı dil eğitimine uygun bir ortam, ihtiyaçlara cevap verebilecek bir alt yapı oluşturulamamıştır. Yabancı dil eğitiminde gerekli Breyl ve sesli materyallerin eksikliği, özel öğretim metotlarını bilen öğretmenlerin yetersizliği halen bir sorun olarak sürmektedir. Eğitimde fırsat eşitliği bunun neresindedir?

 Genel okullarda ve özel dershanelerde görme özürlüler yabancı dil öğrenme konusunda ciddi sıkıntılarla karşılaşmaktadırlar. Özel dershanelere devam eden bazı öğrencilerin eğitim materyali eksikliği ve öğretim metodlarının kendilerine uygun olmayışı gibi nedenlerle kursları yarıda bırakmak zorunda kaldıklarına sık sık rastlamaktayız.

 Bir yabancı dil öğretmeninin görevi sadece mevcut olanaklarla yetinmek değil, zorlukları aşarak öğrencilere en iyi eğitim ortamını sağlamaktır.

Sadece görme özürlülerden oluşan bir gruba yabancı dil öğretmekle, gören öğrencilerle aynı sınıfta bulunan görme özürlülere yabancı dil öğretmek bir birinden farklıdır.

Son yıllarda yabancı dil eğitiminde görsel materyaller önemli bir yer tutmaya başlamıştır. Derslerde, resimli kitaplar, videolar, filimler, slaytlar, Cd-romlar gibi görsel ağırlıklı materyaller kullanılmaktadır. Hiç görmeyen kişiler görsel kaynaklardan yararlanamazlar. Bu nedenle uygulanan öğretim metotları büyük ölçüde kulağa hitap etmeli ve dokunma duyusuna dayalı materyal ve egzersizlerle desteklenmelidir. oyunlar, şarkılar, hikâyeler, şiirler, dramalarla, konuşma kulüpleri oluşturma gibi etkinliklerle yabancı dil cazip hale getirilmelidir.

Bir yabancı dili öğrenmek, sadece onun gramer yapısını bilmek değildir. Doğru ve akıcı düzeyde Pratik konuşma becerisi kazanmak, dinlediğini anlayabilmek, düşündüğünü rahat şekilde ifade edebilmek, o dilde okuyup yazabilmek, çeviriler yapabilmektir. İyi bir öğretmen; insanlar arasındaki bireysel farklılıkları, psikolojik özellikleri dikkate alarak öğretme, izleme, ölçme değerlendirme tekniklerini, eğitim materyallerini, laboratuar hizmetlerini en iyi şekilde kullanabilen bir kişidir. Bir yabancı dil öğretmeninin görme özürlü öğrenciye yararlı olabilmesi için öncelikle breyl yazıyı bilmesi gerekir. Bu olmadığı takdirde öğrencinin kelimeleri ve cümleleri doğru yazıp yazmadığını kontrol edemez ve bir çok şeyi yanlış ve eksik öğrenmesine neden olur.

Günümüzde İngilizce dünyada en yaygın olarak kullanılan dillerden biridir.

İngilizce’ bilen bir görme özürlü çeşitli ülkelerde yayınlanan dergi ve gazeteleri okuyabilir, internet üzerinden istediği araştırmaları yapabilir, istediği bilgi kaynaklarına ulaşabilir, kütüphanelerin web sayfalarından yararlanarak sesli ve yazılı materyalleri dinleyebilir ve okuyabilir.

Kendine yeterli, üretken, bilgili ve deneyimli görme özürlülerin sayısı ne kadar artarsa toplumun yanlış önyargılarının ve ayrımcı yaklaşımlarının da o ölçüde azalacağı unutulmamalıdır.

Gerekli bilgi ve becerileri kazanmaksızın sadece yasal olarak zorunlu kotalardan yararlanmak suretiyle bir işe giren özürlüler çoğu zaman işyerlerinde yapacak iş bulamazlar ve maaşlı gizli işsiz haline gelirler. Bu nedenle ülkemizde özürlülere yönelik mesleki eğitim programları serbest piyasa koşullarının taleplerine ve özürlülerin durumuna ilişkin yeterli araştırma ve incelemelere dayandırılmalıdır. Yeni piyasa koşullarına göre yeni politikaların neler olabileceği, öğretilen mesleklerin piyasada ne kadar geçerli olduğu, teknolojik yeniliklerin mesleki eğitim alanında ne gibi yeni avantajlar sunduğu piyasa taleplerinde ne gibi değişiklikler yarattığı hususları üzerinde bilimsel yaklaşımlar benimsenip uygulanmalıdır. Yabancı dil eğitimine de bu gözle bakılmalı ve görme özürlülerin yapabileceği en önemli mesleklerden biri olarak kabul edilmelidir.

GÖRME ÖZÜRLÜ ÖĞRENCİLERE YABANCI DİL ÖĞRETİRKEN ŞU HUSUSLARA DİKKAT EDİLMELİDİR:
 • derslerde veya kurslarda kullanılacak yazılı materyaller ve sınav soruları mutlaka breyl yazıyla basılarak görme özürlü öğrencilere dağıtılmalı. Bu amaçla bilgisayar, skenır ve breyl printırdan oluşan özel bir sistem kurulmalı.
 • Genel okullarda ve özel dershanelerde öğretmen, yazı tahtasını kullanırken, sınıfında görme özürlü öğrenci olduğunu düşünerek, tahtaya yazdığı yazıları sürekli yüksek sesle, yavaş ve anlaşılır şekilde tekrar etmeli, yeni kelimeleri öğrencinin yazabilmesi için harf harf söylemeli.
 • Görsel materyallerin eksikliğini telafi etmek üzere sözlü anlatıma ve dokunnmaya dayalı yöntemlere ağırlık vermeli, yeni kelime ve cümleleri öğretirken bazı şeylerin kendisini veya maketini sınıfa getirerek öğrencinin dokunarak görmesini sağlamalı.
 • Kelimeleri öğretirken taklit yapma veya dramatize etme gibi yöntemlere baş vurmalı. Örneğin (uyumak) kelimesini öğretirken uyuma takliti yapmak. (Gülmek) kelimesini öğretirken gülme takliti yapmak gibi.
 • Görme özürlü öğrenci sınıfta öğretmeni kolay duyabileceği en uygun yere oturtulmalı ve öğretmen sınıfın genişliğine, kalabalıklığına göre uygun bir ses tonuyla konuşmalı, zaman zaman görme özürlü öğrenciye yazıp yazamadığını, anlayıp anlayamadığını sormalı.
 • Öğretmen öğrencinin sınav ve ödev kağıtlarını okuyup değerlendirebilecek düzeyde breyl yazıyı öğrenmeli.
 • Öğrencinin ders sırasında yazamadığı ve anlayamadığı konuları ders dışında tamamlayabilmesi için öğretmenin kendisi veya sınıf arkadaşları tarafından ona yardım edilmeli.
 • Eğer sınav soruları öğrenciye yazılı olarak verilemiyorsa, soruları okumak üzere telaffuzu düzgün, akıcı bir okuma becerisi olan uygun bir okuyucu sağlanmalı, Sınav ayrı bir odada ve sessiz bir ortamda yapılmalı.
 • Okul veya dersanelerde breyl ve sesli materyallerin yer aldığı özel bir bölüm oluşturularak görme özürlü öğrencilerin ders dışında kendilerini geliştirmeleri sağlanmalı.
 • Görme özürlülere yabancı dil öğretecek olan öğretmenler önce kullanması gereken yöntem ve teknikler, materyaller ve breyl yazı konusunda özel bir eğitimden geçirilmeli.
 • Öğretmen derslerde dinleme-anlama, okuma-yazma, çeviri yapma gibi çalışmalara ağırlık vermeli, her öğrencinin aktif katılımını sağlayacak egzersizler yaratmalı.
 • Öğrencilerin pratik konuşma becerilerini geliştirmek amacıyla zaman, zaman ana dili İngilizce olan yabancılarla iletişim kurularak bazı derslerde onlarla karşılıklı konuşma egzersizleri yaptırılmalı.
 • Öğrencilere bilgisayar üzerinden İngilizce-Türkçe, ve Türkçe-İngilizce sözlüğü nasıl kullanabilecekleri öğretilmeli.


1 alphabet and personal pronouns


2 vocabulary about professions


3 question and negative form


4 this, that, it


5 these, those, they


6 what


7 numbers


8 ordinal numbers


9 greetings


10 questions and answers


11 locations and directions


12 where


13 posessive pronouns 1


14 possessive pronouns 2


15 whose


16 question words


17 what time is it


18 how old


19 colours


20 adjectives


21 days, months, seasons


22 verbs


23 present continuous tense1


24 present continuous tense2


25 present continuous tense3


26 present continuous tense question and negative form


27 present continuous tense questions and answers


28 exercises on question answer


29 have got has got


30 have got has got, questions and answers


31 how much, how many


32 there is, there are


33 some of, one of


34 imperative sentences, negative form


35 possesive pronouns 3


36 infinitive verbs


37 infinitive verbs questions and answers


38 let me, let us, let them


39 present continuous tense infinitive verbs


40 what is wrong with, what is the matter with


41 was, were


42 can


43 could


44 simple present tense


45 simple present tense, question and negative form


46 time adverbs


47 simple present tense, infinitive verbs


48 comparative degree of adjectives


49 superlative degree of adjectives


50 future tense with going to


51 past continuous tense


52 may, might


53 easy dialogues 1


54 easy dialogues 2


55 simple future tense 1


56 simple future tense 2


57 still, anymore, with, with


58 one, ones, too


59 a bunch of, a box of, a group of


60 easy dialogues 3


61 simple past tense with regular verbs


62 list of irregular verbs


63 simple past tense with irregular verbs


64 simple past tense, question and negative form


65 vocabulary


66 simple past tense, questions and answers


67 future in the past


68 would


69 requests and responses


70 enough, too


71 vocabulary


72 must


73 about Turkey


74 some any either too


75 either neither


76 need to


77 have to, has to


78 should, ought to


79 either or, neither nor


80 exclamations


81 would you like


82 what about, how about


83 than I expect, than it seems


84 as crowded as, as cold as


85 same, different, similar, like


86 present perfect tense


87 present perfect tense, question and negative form


88 short questions, self, selves


89 past perfect tense


90 present perfect continuous tense


91 past perfect continuous tense


92 one of, both of, all of, any of


93 vocabulary,


94 else


95 future continuous tense


96 future perfect tense


97 future perfect continuous tense


98 had better, would rather


99 infinitives and gerunds


100 when, while, before, after


101 passive voice 1


102 passive voice 2


103 conditional clause 1


104 conditional clause 2


105 adjective clause


106 vocabulary


107 relative clause 1


108 relative clause 2


109 relative clause 3


110 not only, but also


111 until, unless


112 prefix, suffix


113 tag questions 1


114 tag questions 2


115 conjunctions 20 görüntüleme


116 computer vocabulary and terms


117 used to


118 be used to


119 get used to


120 so … that, such … that