Gültekin YAZGAN'ın Yaşam Öyküsü

Gültekin YAZGAN Fotoğrafı

Gültekin YAZGAN , 13 Temmuz 1927’de Aydın’da doğdu. 1939 yılı başında ilkokul beşinci sınıfta iken bir kaza sonucunda gözlerini kaybetti. O yıllarda toplumda körlerin görenler gibi öğrenimlerini sürdürerek meslek sahibi olabileceklerine ve toplumun yararlı bir üyesi olarak yaşamlarını devam ettirebileceklerine inanan yoktu. Bu yüzden Gültekin YAZGAN ilkokulun beşinci sınıfında  iken okulundan ayrılmak zorunda kaldı. Körlüğü kabullenmişti, ama okuldan ayrı kalmayı, işe yaramaz bir insan olarak yaşamını sürdürmeyi reddetti. Özel öğretmenlerin desteği ile Braille yazı ve İngilizce öğrendi. British Council’in Aydın’da açmış olduğu İngilizce kursuna devam ederken, British Council’ın Türkiye temsilcisi onunla tanıştı ve bir çuval dolusu Braille yazılı kitap armağan etti. Bu kitaplar Londra’daki National Library for the Blind’dan gönderilmişti. Gültekin YAZGAN ilk kez Braille yazısı ile basılmış kitaplara kavuşmuştu. Gözleri sulandı. Bir gün Türkiye’de de körlere kitap sağlayacak bir kitaplık kurmayı hayal etmeye başladı.

Bu sırada Mitat Enç’in girişimiyle Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu  körlerin Dışarıdan okul bitirme sınavlarına girebileceklerini karar verdi. Arkadaşlarının ve bazı dersler için özel öğretmenlerin desteği ile Gültekin YAZGAN okulları dışarından bitirme sınavlarına girerek bitirmeye başladı: 1946’da ilkokul, 1947’de ortaokul, 1948’de lise diplomalarını almayı başardı ve aynı yıl Ankara Hukuk Fakültesine devam etmeye başladı. Körlerin kalkınmasına hizmet etmeye kararlıydı: bunun için Değerli dostu Mithat Enç ile birlikte Altı Nokta Körleri Eğitme ve Kalkındırma Derneğini kurdular. (Bu dernek Altı Nokta Körler Derneği adıyla körlerin kalkınmasında önemli çalışmalar yapmayı sürdürmektedir).

1952 yılında Ankara Hukuk Fakültesini bitiren Gültekin YAZGAN bir yandan avukatlık stajı yaparken, bir yandan da Türkiye’nin ilk körler okulu olan Ankara Körler Okulunda Tarih, Sosyal bilgiler ve İngilizce öğretmeni olarak çalışmaya başladı.

1955 yılında bir Birleşmiş Milletler Bursu alarak İngiltere, Almanya, Yugoslavya ve Yunanistan’daki körlerle ilgili kurumlarda inceleme yapmak fırsatını buldu. 
Körlerin görenlere de öğretmenlik yapabileceğini kanıtlamak isteyen Gültekin YAZGAN, İzmir Akşam Ticaret Lisesine atanmasını istedi. Zamanın Milli Eğitim Bakanı Profesör Dr. Bedrettin Tuncel atama isteğini kabul ederek ona görenlere öğretmenlik yapma fırsatını vermeyi kabul etti ve İzmir Akşam Ticaret Lisesine Hukuk öğretmeni olarak atadı. Gültekin YAZGAN orada 20 yıl başarıyla öğretmenlik yaptıktan sonra Buca Yüksek Okuluna Medeni Hukuk Öğretim Görevlisi olarak atandı ve 1981 yılında emekliliğini isteyerek öğretmenlikten ayrıldı. Körlerin görenlere öğretmenlik yapabileceği apaçık kanıtlanmıştı.

Daha sonraki yıllarda birçok görme özürlü görenlere öğretmenlik yapmak üzere ortaokullara ve liselere atanacaktı.
Gültekin YAZGAN öğretmenliğe paralel olarak, serbest avukatlığı da sürdürdü. 1992 yılında avukatlığı da bırakarak emeklilik yaşamına başladı, ama O, emekliliğin işe yaramaz durumda olmak anlamına gelmediğine inanıyordu. Psikoloji ve eğitim konusunda çeşitli kitaplar çevirdi. 

Çocukluk yıllarında hayalini kurduğu körler kitaplığını kurmanın zamanı geldiğine, koşulların olgunlaştığına inanarak, bir grup dostuyla birlikte İzmir Görme Özürlüler Kitaplığını Kurma ve Yaşatma  Derneğinin kuruluşunu gerçekleştirdi. Gereken alt yapı hazırlıkları tamamlandıktan sonra İzmir Görme Özürlüler Kitaplığı açıldı. Artık yıllardan beri hayal ettiği kitaplık doğmuştu.. Kitaplığın Türkiye Çapındaki başarılı hizmetlerinin incelenmesi sonucu  İçişleri Bakanlığının kararıyla Türkiye adını aldı.

Şimdi Gültekin Yazgan Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığını Kurma ve Yaşatma Derneğinin Kurucu Onursal Başkanı olarak Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığının gelişmesi yolunda çaba harcamaktadır.

Gültekin YAZGAN evlidir. 2 Oğlu ve 4 torunu vardır.  Yaşadıkça sevgili eşiyle birlikte görme özürlüler için çalışmaya devam etmeye kararlıdır.