ATATÜRK Kronolojisi

Mustafa Kemal Atatürk’ün Kronolojisi

1881Mustafa Selânik’te dünyaya gelir.
1893Mustafa Selânik’teki Askerî Hazırlık Okuluna başlar ve burada öğretmeni tarafından kendisine ikinci ismi “Kemâl” verilir.
1895Mustafa Kemâl Manastır’daki Askerî Liseye başlar.
1899Mustafa Kemâl İstanbul’da Harbiye’nin hazırlık sınıfına başlar.
1902Mustafa Kemâl Harbiye’den mezun olur ve buradan sonra Harp Akademisine devam eder.
11 Ocak 1905Mustafa Kemâl Harp Akademisinden Kurmay Yüzbaşı olarak mezun olur ve Şam’da bulunan Beşinci Orduda görev almak üzere Şam’a gönderilir.
Ekim 1906Mustafa Kemâl ve arkadaşları Şam’da “Vatan ve Hürriyet” adıyla gizli bir dernek kurarlar.
Eylül 1907Mustafa Kemâl Üçüncü Orduya tayin edilir ve Selanik’e gönderilir.
13 Eylül 1911Mustafa Kemâl İstanbul’daki Genel Kurmaya tayin edilir.
9 Ocak 1912Mustafa Kemâl Libya’daki Tobruk taarruzunu başarılı bir şekilde yönetir.
25 Kasım 1912Mustafa Kemâl Hareket Başkanı olarak Akdeniz Boğazları özel Kuvvetlerine atanır.
27 Ekim 1913Mustafa Kemâl Sofya’ya Askeri Ataşe olarak atanır.
25 Nisan 1915İttifak Devletleri Arıburnu’na çıkarma yaparlar, Mustafa Kemâl Tümeni ile ilerlemelerini durdurur.
9 Ağustos 1915Mustafa Kemâl Anafartalar Grup Kumandanlığına getirilir.
1 Nisan 1916Mustafa Kemâl Tuğgeneralliğe terfi eder.
6-7 Ağustos 1916Mustafa Kemâl Bitlis ve Muş’u düşmandan geri alır.
31 Ekim 1918Mustafa Kemâl Yıldırım Orduları Grup Kumandanı olur.
30 Nisan 1919Mustafa Kemâl Erzurum’da bulunan Dokuzuncu Orduya geniş yetkilerle Müfettiş olarak atanır.
16 Mayıs 1919Mustafa Kemâl İstanbul’u terkeder.
19 Mayıs 1919 Mustafa Kemâl Samsun’a ayak basar.
8 Temmuz 1919Mustafa Kemâl Üçüncü Ordu Müfettişliği görevinden ve ordudan istifa eder.
23 Temmuz 1919 Mustafa Kemâl Erzurum Kongresi Başkanlığına getirilir.
4 Eylül 1919 Mustafa Kemâl Sivas Kongresi Başkanlığına getirilir.
27 Aralık 1919 Mustafa Kemâl İcra Heyeti ile Ankara’ya gelir.
23 Nisan 1920 Mustafa Kemâl Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açar.
11 Mayıs 1920 Mustafa Kemâl İstanbul hükümeti tarafından ölüme mahkûm edilir.
5 Ağustos 1921Mustafa Kemâl TBMM tarafından Başkumandan olarak atanır.
23 Ağustos 1921Türk birliklerinin Mustafa Kemâl tarafından yönetildiği Sakarya savaşı başlar.
19 Eylül 1921TBMM, Mustafa Kemâl’e Mareşal rütbesi ile Gazi unvanını verir.
26 Ağustos 1922Gazi Mustafa Kemâl Büyük Taarruzu Kocatepe’den yönetmeye başlar.
30 Ağustos 1922Gazi Mustafa Kemâl Paşa Dumlupınar savaşını kazanır.
10 Eylül 1922Gazi Mustafa Kemâl İzmir’e girer.
1 Kasım 1922TBMM, Gazi Mustafa Kemâl’in Hilafetin kaldırılması önerisini kabûl eder.
14 Ocak 1923Mustafa Kemâl’in annesi Zübeyde Hanım İzmir’de vefat eder.
29 Ekim 1923Türkiye Cumhuriyeti ilân edilir ve Gazi Mustafa Kemâl ilk Cumhurbaşkanı seçilir.
24 Ağustos 1924Gazi Mustafa Kemâl İstanbul Sarayburnu’nda ilk kez şapka giyer.
9 Ağustos 1928Gazi Mustafa Kemâl Sarayburnu’nda yeni Türk Alfabesi ile ilgili konuşma yapar.
12 Nisan 1931Gazi Mustafa Kemâl Türk Tarih Kurumunu kurar.
12 Temmuz 1932Gazi Mustafa Kemâl Türk Dil Kurumunu kurar.
16 Haziran 1934TBMM, Gazi Mustafa Kemâl’e “Atatürk” soyadını verir.
10 Kasım 1938Gazi Mustafa Kemâl Atatürk hayata gözlerini yumar.