Bilmece - Gültekin YAZGAN

Bir nağme çalınır gönlümde her an
Sessizden hazin,
Görünmezden gizli, enginden derin.
Bir nağme ateşsiz yakar.,
Bilemem dostlar gönlümde ne var.