Kabak Kemane (THM - Telli)

Kabak Kemane Görüntüsü

Kabak kemane, yurdumuzda özellikle Ege Bölgesinde yaygın olarak kullanılan bir halk sazıdır. Iklığın bu günkü hali kabak kemanedir. Gövde su kabağından yapıldığı gibi bugün ağaçtan da yapılmaktadır. Yayın üzerine takılan kıllar misine ve at kılından olabilir. Akordu ise re-la-re-sol’dür. 2-2,5 oktav civarında ses sahasına sahiptir.