Emre'ye - Gültekin YAZGAN

İki ucun arasında bir yerdeyim
Sanma biri doğuda,
sanma biri batıda.
İki ucu bir noktada görür gibiyim.