Kemençe (THM Telli)

Kemençe Görüntüsü.

Karadeniz Bölgesinin en yaygın halk sazlarındandır. Kemence dize konularak çalınabildiği gibi, avuç içinde de çalınabilir. Akordu genellikle 4’lü aralıklarla yapılır. Karadeniz kemençesinin en büyük özelliği ise paralel ses çıkartmasıdır.(4’lü paralel). Yaklaşık “1” oktav civarında ses sahası vardır.

Bunlardan başka Azeri Kemençesi denilen bir saz daha vardır. Bu sazın gövde kısmı kabak kemaneden daha büyüktür. Bir de Tırnak Kemence denilen bir çalgı vardır ki, klasik kemence ile aynı yapıdadır. “3” tellidir. Özellikle Batı Karadeniz, Înebolu-Kastamonu, Çankırı’da ve Antalya yörükleri tarafından kullanılır.

Yurdun çeşitli bölgelerinde yaylı sazlar şu isimler verilmektedir. Gıvgıv, gıygı, gıydırak, kıl kopuz, kabak, ıklık, nahora, çemence gibi.