Kendini Bil - Şebnem KARAKUŞ

En tehlikeli zamanlarında kendini koruya bildin mi kendinden? Düştüğünü yerde uzanan ellerden önce kendine yardım edebildin mi? Yalnızlık dilsizdir, kendi dilini yaratıp haykırdığında ne söylediğini duyabildin mi? Arayışlarınla doldurmaya çalıştığın boşluklarında bulabildin mi kendi gerçek doluluğunu? Sokak köpeklerini doyururken miğdendeki gurultulunun ruhundan geldiğini anlayabildin mi nihayet? Derin uykuların, uzun yolculukların, Örümcek ağı gibi ördüğün mısralırım seni kendinden kaçıramadığını görüp yeni Sığınakların duvarlarını sıvamaktan  vazgeçebildin mi? Sen, sen kendini bildin mi?