Körlerin İstihdamı ve Altınokta - Hasan YILDIRICI

Altınokta’nın Sesi’nin değerli okuyucuları, ben de sizlere ilk defa bir yazı ile konuk olmak istedim.

Yazımın başlığından da anlayacağınız gibi istihdam ve Altınokta ilişkisinden söz etmek istiyorum.

Hiç kuşku yok ki Altınokta Körler Derneği genelde özürlülerin özelde körlerin hak ve çıkarlarını en üst düzeyde savunan ve bunun için yoğun mücadele veren bir demokratik kitle örgütüdür. 2005 yılında TBMM tarafından çıkarılan Altınokta Körler Derneği’nin de yoğun mücadele ettiği 5378 sayılı Özürlüler Kanunu’na dayanılarak çıkartılan Özürlülerin Memuriyete Alım ve Yarışma Sınavları hakkındaki yönetmelik ilk bakışta çok adaletli gelebilir ve ayrımcılık yapılmayacağını ifade edebilir. Ancak uygulamada hiçte öyle değildir. Yaşanan deneyimler tam tersi istikameti göstermektedir. Birçok arkadaşımız sınavlara girmekte ancak körlüğünden dolayı tercih edilmemektedir. Peki, nerede eşitlik! Bir kısım lise ve üniversite mezunu arkadaşımız yüksek puan almasına rağmen işe girememektedir ve o arkadaşlarımızın da psikolojileri olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu yönetmeliği uygulayanlar ya yönetmeliği bilmiyor ya da bu alanı kavrayamamışlardır diye düşünüyorum. İlköğretim mezunlarının durumları daha da içler acısı. Ne yazık ki sınav açan kurumlar bu arkadaşlarımızı göz önünde bile bulundurmuyorlar. Oysaki her kör mutlaka bir işte çalışabilir ve yaşamını idame ettirebilir.

Gelelim Altı Nokta’nın bu alana bakışına: Altınokta’nın genelde özürlülerin ve özelde körlerin istihdamına büyük katkıları olmuştur. Ancak son dört yıllık dönemde istihdam konusunda hiçbir somut adım atmadığını üzülerek görmekteyiz. Altınokta Körler Derneği istihdam politikalarını ciddi bir biçimde gözden geçirmelidir. Buradan Altınokta Körler Derneği yöneticilerine seslenmek istiyorum lütfen bu ayrımcı uygulamaların önüne geçecek çalışmaları yapmalısınız. Gerekirse bu uğurda eylemler ortaya koymalısınız. Yazıma son verirken herkese saygılarımı sunar bir başka yazıda buluşmayı dilerim.