İlaçların Dış Ambalajlarında Braille Yazı Bulunması Zorunlu Hale Geldi

Bilindiği üzere görme engelli bireyler yaşamının her alanında Braille yazıyı kullanmaktadır. Bu kullanımı artırmak için Eğitimde Görme Engelliler Derneği olarak 2017 yılında “Her Yerde Braille” kampanyasını başlatmıştık.
bu alanlardan en önemlilerinden biride sağlık alanıdır. hastahaneler, eczaneler, ilaçlar… gibi alnları Braille yazının kapsaması en temel amaç olmalıdır.
25/04/2017 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından Resmi Gazete de30048 sayı numarasıyla “BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN AMBALAJ BİLGİLERİ, KULLANMa TALİMATI VE TAKİBİ YÖNETMELİĞİ” yayınlanmıştı. Bu yönetmeliğin bazı maddleri ilaçların dış ambalajlarında Braille yazıyı zorunlu hale getirici hükümler içermektedir.
Yönetmeliğe göre Dış ambalaj:
“MADDE 5 – (1) Beşeri tıbbi ürünün dış ambalajında veya dış ambalajı bulunmaması halinde iç ambalajında:
a) Beşeri tıbbi ürünün ismi, yitiliği, farmasötik şekli ve gerektiğinde bebeklere, çocuklara veya erişkinlere yönelik olduğu bilgisini içeren Kurumca kabul edilen ruhsata veya izne esas ismi yazılır. Beşeri tıbbi ürünün üç etkin maddeye kadar madde içermesi durumunda yaygın ismi belirtilir.”
Şeklinde tanımlanmıştır. Yönetmeliğin bir diğer maddesinde de dış ambalajda bulunması gereken Braille yazı Ambalajlara dair diğer şartlar kısmında:
“MADDE 13 – (1) Beşeri tıbbi ürün kullanma talimatı ile birlikte sunulur. Kullanma talimatı, beşeri tıbbi ürünün dış ambalajının içerisinde veya iç ambalajda veya dış ambalajda bulunur.
(4) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen beşeri tıbbi ürünlerin ismi dış ambalajda aynı zamanda kabartma yazı, Braille formatında sunulur.”
Şeklinde hüküm konmuştur. Yönetmelik bu uygulamanın hayata geçmesi için geçiş hükmü olarak:
“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 13 üncü maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükler en geç 31/12/2018’e kadar yerine getirilir.”
Bu süreyi getirmiştir. Buna göre 01/01/2019 tarihinden itibaren ilaçların dış ambalajlarında Braille yazı konulması zorunlu hale gelmiştir.