Necil Kazım AKSES

Necil Kazım AKSES'in Fotoğrafı.

Türk Beşleri’nin en genç üyesi olan Necil K?zım Akses, İstanbul’da doğdu. Darülelhan’da Cemal Reşit Rey’den armoni dersleri aldı. Liseyi 1926 yılında bitirdikten sonra Viyana Devlet Müzik ve Görsel Sanatlar Okulu’na devam etti. Joseph Marx’tan armoni, kontrpuan ve füg, Kleincke’den viyolonsel dersleri aldı. 1932’de Prag Devlet Konservatuvarı’nın yüksek kompozisyon bölümünde Josef Suk ile çalıştı. 1934’te bu okulu bitirerek Ankara Musiki Muallim Mektebi’ne öğretmen atandı. 1935’te Türkiye’ye gelen Paul Hindemith ile Ankara Devlet Konservatuvarı’nın kuruluş çalışmalarına katıldı ve 1948 yılında bu kurumun müdürlüğüne atandı. Bern ve Bonn kültür ataşeliklerinde bulundu. 1958’de Devlet Operası Genel Müdürlüğü’ne getirilen Akses, 1971’de “devlet sanatçısı” oldu. Emekliye ayrıldıktan sonra Devlet Konservatuvarı’nda kompozisyon öğretmenliği yaptı. Necil K?zım Akses, halk müziği ve klasik Türk müziği motiflerini eserlerinde işlemiştir.

Eserleri:

Prelüd ve Fügler (1929), Türkische Invention (1929), Beş Piyano Parçası (1930), Allegro Feroce (1930), Poem (1930), Piyano Sonatı (1930), Şiir (1933), Bir Yaz Hatırası-Boğaziçi’nde Sabah (1933), Flüt-Piyano Sonatı (1933), Üç Poem (1933), Çiftetelli (1934), Mete Operası (1933), Bayönder Operası (1934), Şiir ve Müzik (1935), Minyatürler (1936), Çokseslendirilmiş Türküler (1936), Konservatuvar Marşı (1940), Julius Caesar (1942), Antigone (1942), Kral Oedipus (1943), İzciler Marşı, Ankara Kalesi (1942), Yaylı Çalgılar Üçlüsü (1945), Solo Viyolonsel ve Orkestra için Poem (1946), Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No.1 (1946), Eşliksiz Çoksesli Koro Kompozisyonları (1947), Timur Operası (1956), Eskilerden İki Dans (1960), On Piyano Parçası (1964), On Türkü (1964), Portreler I (1964), Senfoni No.1 (1966), Keman Konçertosu (1969), Itri’nin Neva K?r’ı Üzerine Scherzo (1969), Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No.2 Ağıt (1971), Cumhuriyetimizin 50. Yıl Marşı (1973), Sesleniş (1973), Senfonik Destan (1973), Bir Divandan Gazel (1976), Orkestra Konçertosu (1977), Viyola Konçertosu (1977), Capriccio (1977), Senfoni No.2 (1978), Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No.3(1979), Senfoni No.3 (1980), İdil (1981), Barış için Savaş (1982), İstanbul’a Gönül Veren Ozanlar (1983), Senfoni No.4 (1982-84), Acıklı Ezgi (1984), Senfoni No.5 (1988), Hayır mı Evet mi? (1988), Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No.4 (1990), Senfoni No. 6 “Ölümsüz Kahramanlar” (1992)