Örnek Görüntü 1

Görme engelliler için yaratılan sanal gerçeklik çalışmasında, dokunsal eldivenler aracılığıyla görme engellilerin klasik heykelleri deneyimlemeleri sağlandı.

Sanal gerçeklik pek çok alanda önemli faydalar sağlıyor, yepyeni kullanım alanları yaratıyor. Özellikle sağlık dünyasında sanal gerçeklik hastalara ve yakınlarına sağladığı benzersiz  destekler sunabiliyor. Hasta çocukların yatağını eğlenceli bir araca dönüştüren Samsung MagicBed sanal gerçekliğin bu anlamda kullanımına güçlü bir örnekti. Bugünkü haberimizin konusu ise National Gallery of Prague için görme engellilerin sanat eserlerini deneyimleyebilmesi için yaratılan “Touching Masterpieces” adlı sanal gerçeklik çalışması.

Geometry Prague ve NeuroDigital iş birliğiyle Leontinka Foundation for the Blind için yaratılan çalışma; görme engelli bireylerin dokunma duyusuna odaklanarak ikonik heykelleri sanal uzayda deneyimlemesini sağlıyor. Kampanya için dokunsal Avatar VR eldivenleri özel olarak uyarlanmış. Bu sayede görme engelli insanların Venus de Milo, Michelangelo’nun David heykeli ve Nefertiti büstü gibi 3 klasik heykele dokunabilmesi mümkün oluyor.

Bu dokunsal eldiveler 3 boyutlu objelere sanal uzay içerisinde dokunabilmenizi sağlıyor. Bir şeye dokunmak için uzandığınızda derinlik algınız ve dokular, eldivenin içerisinden geçerek titreşimli bir geri dönüş sunuyor. Çoklu frekans teknolojisi farklı cilt hücrelerini uyararak farklı dokunsal tepkiler uyandırılabiliyor. Böylece görme engellilerin dokundukları şeyi gerçekten hissetmelerine yardımcı olunuyor.

Örnek Görüntü 3

Görme Engelliler İçin Önemli Bir Teknoloji

Görme engelli çocukların okullarda gerçeği çok da yansıtmayan dokunsal resimlerle eğitildiğini anlatan Leontinka Foundation yöneticisi Barbara Hucková, bu teknolojinin çok önemli bir adım olduğunu ve çocuklara daha önce erişemeyeceklere şeylere dokunabilmelerini sağladığını anlatıyor.

Dünyadaki 7.595.145.000 insan arasında 36.000.000’dan fazlası göremiyor. 217.000.000 kişi ise orta veya ileri düzey görme engeline sahip. Bugünün bilgi çağında, görme engellilerin sanatı keşfedebilmesi için en iyi yol dokunsal ve işitsel öğeleri kullanmak. Her ne kadar bazı internet siteleri eserlere ilişkin işitsel destek sağlasa da bunu yapan müze çok az. Dolayısıyla görme engelliler için benzersiz bir sanat deneyimi sağlayan teknoloji, müze ve galeriler için de önemli bir kapı açabilir.

National Gallery of Prague’da 23-24 Mart tarihleri arasında deneyimlenebilen “Touching Masterpieces” çalışma için özel olarak hazırlanan internet sitesi ile de destekleniyor.

Dördüncü Görüntü Örneği
Beşinci Görüntü Örneği