Sayılar

Kabartma alfabeyle ilgili açıklamamda: “alfabenin kümeler halinde düzenlendiğini” belirtmiştim. Alfabe iki 10’luk, bir de 6’lık gruptan oluşuyordu. Hatırlayacağımız gibi birinci grup, altı nokta sisteminin üst grubu olan: “1-2-4-5” noktalarıdır. Kabartma sayılar, tıpkı alfabenin birinci grubunda olduğu gibi düzenlenmiştir.

Birinci Grupta Düzenlenen Alfabe Örneği:

Birinci Grupta Düzenlenen Sayılar Örneği:

Görülüyor ki, yukarıda bulunan her iki örnek görüntü de aynı; birinci örneğin üstünde alfabe, ikincisinin üstünde de sayılar var. peki, alfabeyle sayıları birbirinden nasıl ayıracağız, bir sembolün alfabe mi, yoksa sayı mı olduğunun ayırdına nasıl varacağız? Hiç merak etmeyin, bu da düşünülmüş. Birinci gruptaki 10 sembolün sayı olabilmesi için, her sembolden önce: “3-4-5-6”, yani sayı işareti konulması gerekiyor. Örneğin: altı noktanın ilk noktası olan birinci nokta “a” harfidir. Birinci noktadan önce: “3-4-5-6” (sayı işareti) bulunuyorsa, o zaman birinci nokta, “1 sayısı” demektir. Örnek: “3-4-5-7,1” gibi. Aşağıda doğru şekilde yazılmış sayılar örneğini göreceksiniz.

Doğru Şekilde Yazılmış Sayılar Örneği:

1

3-4-5-6
1

2

3-4-5-6
1-2

3

3-4-5-6
1-4

4

3-4-5-6
1-4-5

5

3-4-5-6
1-5

6

3-4-5-6
1-2-4

7

3-4-5-6
1-2-4-5

8

3-4-5-6
1-2-5

9

3-4-5-6
2-4

0

3-4-5-6
2-4-5