Yardımcı Teknolojilerin Avantajları ve Yararları

Sağ elinde bulunan büyüteci gözüne tutan sakallı bir erkek Görüntüsü

Sağ elinde bulunan büyüteci gözüne tutan sakallı bir erkek Görüntüsü

Görme engelliler tarafından kullanılan yardımcı teknolojik cihazların büyük çoğunluğu, pratik uygulamalara sahip olduğu için etkili olarak kabul edilir. Görme engelliler için eğitim, istihdam ve günlük yaşam gibi birçok alanda yardımcı teknolojilerin yararlı olduğu ve bu bireylerin yaşamlarında olumlu etkilerinin bulunduğu bilinmektedir (Cooper ve Nichols, 2007; Hussin, 2013; Smith ve Kelly,  2014). Bu bölümde, görme engellilerin yardımcı teknoloji kullanımına ilişkin yararlı ve avantajlı yönler açıklanmıştır:
 
 Görme engelliler için yardımcı teknolojileri kullanmanın en önemli avantajı; şimdiye kadar elde etmekte zorlandıkları basılı (yazılı) kelimelere ve bilgilere erişim imkânı sağlamasıdır (Kapperman ve Sticken, 2000).
 
 Yardımcı teknolojileri kullanan görme engelli bireyler, basılı (yazılı) bilgileri bağımsız olarak kendi özelliklerine ve ihtiyaçlarına uygun formatlara dönüştürebilirler. Klâvye kullanma becerileri ve ekran okuma programları, görme engelli bireylerin basılı (yazılı) materyalleri daha kolay ve etkili bir şekilde oluşturabilmelerine olanak sağlar.
 
 Yardımcı teknolojik cihazlar, görme engelli bireylerin bir başkasına ihtiyaç duymadan
eğitimsel kaynaklara erişmelerineolanak sağlar.Bu kaynaklar aracılığıyla evde, okulda, işte veya sosyal çevrede öğrenme faaliyetlerini bağımsız olarak yürütebilirler (Eskinazi, 2011). Teknolojideki gelişmeler sayesinde, görme engelli öğrenciler bağımsız olarak ev ödevlerini tamamlayabilir, araştırma yapabilir, sınavlara hazırlanabilir ve görebilen akranlarıyla birlikte kitap okuyabilirler (American Foundation for the Blind [AFB], 2016).
 
 Görme engelli bireylerin eğitim ortamı, iş hayatı ve ileriki yaşamında başarılı olabilmeleri için bilgiye erişim becerilerine sahip olmaları gerekir. Teknoloji, görme engelli bireylerin eğitim, istihdam ve bilgiye erişimlerinin önündeki birçok engeli kaldırmada etkili olmaktadır. Bu nedenle yardımcı teknoloji kullanımı; görme engelli bireyleri bağımsız yaşama, gelecek kariyerine, iş hayatına ve bir üst öğrenime hazırlamaya yardımcı olur (Abner ve Lahm, 2002).
 
 Yardımcı teknolojiler, görme engelli öğrencilerin kendi akran gruplarına erişme ve akranlarıyla iletişimlerini arttırma imkânı sunar. Aynı zamanda, görme engelli öğrencilerin normal öğrenme ortamlarında görebilen akranlarıyla birlikte eğitim-öğretim faaliyetlerine katılmalarına ve bu ortamlara adapte olmalarına hizmet eder (Abner ve Lahm, 2002). Bu sayede, görme engelli öğrencilerin genel eğitim müfredatlarına erişmeleri sağlanabilir.
 
 Yardımcı teknolojiler, görme engellilerin hem dijital hem de basılı (yazılı) bilgiye erişmelerini sağlar (Smith ve Kelly, 2014). Birçok durumda, yardımcı teknolojileri kullanan görme engelli öğrencilerin görebilen öğrenciler için hazırlanmış basılı (yazılı) materyallere ulaşmaları mümkün olmaktadır. Bu yönüyle, yardımcı teknolojiler aracılığıyla basılı (yazılı) bilgiye erişimin sağlanması Braille ve büyük puntolu yazılar gibi daha eski metotlardan önemli ölçüde farklılık gösterir.
 
 Yardımcı teknolojik cihazlar, görme engelli bireylerin görebilen akranları ile aynı tür bilgilere ve bilgi kaynaklarına erişmelerine olanak sağlar. İnternet veya bilgisayar üzerinden bilgi kaynaklarına erişebilir; CD-ROM’lar veya taşınabilir bellekler aracılığıyla bilgi depolayabilir ve ihtiyaç duydukları zaman depolanmış bilgilere erişim sağlayabilirler.
 
 Yardımcı teknolojiler, birbirinden farklı ve çoklu ortamlarda görme engellilerin bağımsız olarak hareket edebilmelerini sağlar (Smith ve Kelly, 2014). İletişim erişimi ve bilgi yönetimi konularında görebilen diğer akranları gibi görme engelli bireylere bağımsızlık imkânı sunmaktadır.
 
 Yardımcı teknolojiler, görme engelli bireylerin günlük hayatta karşılaştıkları güçlüklerin üstesinden gelmelerine olanak sağlamaktadır.